Více

Produkty

Měřicí technika

3D souřadnicové měřicí stroje

Posuvná měřidla a hloubkoměry

Výškoměry

Mikrometry

Dutinoměry

Úchylkoměry

Mikroskopy a optická měřidla

Měřicí stoly a stojánky

Příměrné desky a stojany

Koncové měrky

Kalibry

Úhloměry, vodováhy, sklonoměry a úhelníky

Upínací a středící přípravky

Drsnoměry

Tvrdoměry

Měřicí sondy

Kontaktní sondy a doteky

Měřidla pro stavebnictví Leica

Metry, pravítka, měřítka, měrky a tloušťkoměry

Zpracování a přenos dat

Jiná měřidla

Služby

Čárový kód a identifikace

Čárový kód

Tiskárny etiket a aplikátory

Pokladní tiskárny CITIZEN

Spotřební materiál

Software

Dataterminály

Snímače čárového kódu

Řešení v praxi

Identifikace RFID

Služby