Čárový kód a identifikace

Aplikace pro každého Kontrolní číslice EAN a Code39 s MOD43

BCode verze 0.9.3

Aplikace pro generování kontrolního čísla čárového kódu EAN13, EAN8 a Code39 s MOD43. Možnost výstupu postupné sekvence následných čísel nebo výpočet kontrolní číslice čísel z datového zdroje s následným výstupem. Aplikace je FREEWARE a je určena pro Windows XP nebo vyšší.

Spuštěná aplikace BCode
Spuštěná aplikace BCode

Popis a funkce BCode

Číslo čárového kódu
Vstupní číslo, které je zleva doplněno nulama je pod vstupem zobrazeno s kontrolním číslem.

Přepínač EAN13,EAN8 nebo Code39 s MOD43
Přepíná režim výpočtu EAN13, EAN8 a Code39.

Počet pro export od zadaného čísla
Do vstupu zadejte počet čísel, které chcete exportovat od zadaného čísla. Výstupní soubor bude uložen do textového souboru v aktuálním adresáři se jménem "BCodeout.txt". Jednotlivé záznamy v souboru budou odděleny novým řádkem.

Import a export seznamu
Bude načten textový vstupní soubor "BCodein.txt" (jednotlivá čísla musí být oddělena novým řádkem - nepodporuje textový soubor UNICODE). Výstupem bude soubor "BCodeout.txt" s doplněnou kontrolní číslicí.

Vstupní a výstupní seznam
Automaticky obohatí vstupní seznam a výsledek zapíše do výstupního seznamu.
Pozor! Výpočet kontrolní sumy MOD43 může obsahovat mezeru a při vložení do excelu může být chybně automatickým vkládáním odstraněna!

Konec
Ukončí aplikaci BCode.


0.9.2
- rozšířen export kódů až na počet 99999999

0.9.3
- rozšířeno o výpočet Code39 s MOD43
- výpočet CRC ze vstupního seznamu do seznamu výstupního