Sklonoměry

Strojní sklonoměry

Sklonoměr strojní

Sklonoměry strojní jsou pro přesné ustavení ploch a základen měřicích strojů, obráběcích strojů, granitových desek atd.

Sklonoměr magnetický

Sklonoměr magnetický

pro označování úhlů na válcových a kulových plochách