Měřicí technika

Příměrné desky

Příměrné desky granitové

Příměrná deska granitová

Příměrné desky granitové nají vysoký stupeň rovinnosti s vysokou tvrdostí.

Příměrné desky litinové

Příměrná deska litinová

Příměrné desky litinové jsou vhodné do náročných podmínek, s nižšími nároky na rovinnost.

Příměrné desky keramické

Příměrná deska keramická

Příměrné desky keramické s nejvyšší stupněm rovinnosti, spolu s chemickou odolností a nízkou tepelnou roztažností.