Měřicí technika

Měřicí sondy

Společnost TESA vyrábí a vyvíjí měřící induktivní sondy a zobrazovací jednotky již více než 40 let.

Sondy najdou uplatnění tam, kde je potřeba rychlost spojená s vysokou úrovní přesnosti. Například při měření v přípravcích pro střední a velké série malých dílů (koncové měrky atd.).


 1. Jednobodové měření za použití zobrazovacích jednotek TESA (T10, TT20, TT60, TT80 a TT90) a induktivních měřicích sond TESA.

  Základní měření výšky dílce nebo měření odchylky dílce od předem nastavené hodnoty na koncové měrce či etalonovém kusu.

  V případě využití minimálního rozsahu induktivní sondy TESA získáte vysokou přesnost měření spolu s velkou rychlostí měření.

  Případ užití: Induktivní sonda TESA je uchycena v přípravku nebo ve stojánku pro úchylkoměry, což dodá systému tuhost a přesnost. Následně pouze měníte jednotlivé dílce a měříte konkrétní rozměr.


 2. Měření průměrů za použití jedné induktivní sondy TESA a zobrazovacích jednotek TESA (T10, TT20, TT60, TT80 a TT90).

  Induktivní sondy TESA lze upnout i do subit či malých dutinoměrů a tím nahradit obyčejné číselníkové úchylkoměry vysoce přesnými sondami s digitálním zobrazením hodnoty.

  Zobrazovací jednotky lze snadno přepnout do režimu měření díry (převrácení směru odečítání = čím níže se sonda vysune směrem k dílci (viz obrázek), tím se naměřená hodnota zvětšuje).

  Případ užití: Induktivní sonda TESA je spolu s dvoudotekovým dutinoměrem kde nahrazuje číselníkový úchylkoměr uchycena ve speciálním rychloměřicím stojanu.

  Stojan zajišťuje tuhost systému, kolmost měření a zakládací přípravek rychlost opakování. Navíc díky stisknutí páky dojde k zajetí dutinoměru do dílce do požadované hloubky a tak měření získá na rychlosti a vysoké opakovatelnosti.


 3. Měření tloušťky materiálu za použití dvou induktivních sond TESA a zobrazovacích jednotek TESA (TT20, TT60, TT80 a TT90).

  U zobrazovacích jednotek, které mají možnost připojit 1 či 2 sondy, lze pomocí předdefinovaných vzorců získat okamžitou hodnotu bez nutnosti přepočtu mimo měřidlo.

  Případ užití: zde je použita funkce +A+B, tedy posuv obou sond je přičten k přednastavené hodnotě a výsledkem je tloušťka dílce. Sondy jsou opět uchyceny do stojánku pro úchylkoměry se speciální úpravou.


 4. Měření kuželovitosti, přímosti či úhlu za použití 2 induktivních sond TESA a zobrazovacích jednotek TESA (TT20, TT60, TT80 a TT90).

  U zobrazovacích jednotek, které mají možnost připojit 1 či 2 sondy, lze pomocí předdefinovaných vzorců získat okamžitou hodnotu bez nutnosti přepočtu mimo měřidlo.

  Případ užití: Opět máme sondy upnuty v přípravku což nám zajišťuje tuhost a přesnost systému.

  Zakládací přípravek podstatně urychluje a zajišťuje správně a snadné založení dílce.

  Sondy TESA jsou navíc osazeny válcovými doteky kolmými na osu měřeného dílce, měří tak opravdu nejvyšší bod na válci bez nutnosti extra přesného nastavení přípravku.

  Doteky u induktivních sond TESA jsou kompatibilní s doteky pro digitální a číselníkové úchylkoměry se závitem M2,5. Lze si tedy vybrat ze široké škály doteků a příslušenství dle dané aplikace.