Čárový kód a identifikace

Identifikace RFID

Identifikační systémy

Identifikační systémy využívají bezkontaktní identifikace prostřednictvím paměťových čipů. Paměťové čipy obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem čipu. Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Čipy využívají nosnou frekvenci 125 kHz a 13,56 Mhz.
Charakteristiky čipů s frekvencí 13,56 Mhz: rychlý cyklus čtení-zápis, cca 20 kB/sec (tj. cca 10 x rychlejší než u čipů s frekvencí 125 kHz), krátká reakční doba, vysoká bezpečnost přenosu, možnost využití v aplikacích, průmyslu i kancelářích.

Systémy tohoto typu lze s úspěchem využívat při identifikaci pohybu materiálu – evidence vratných obalů, palet, sudů, apod. Využití je možné při evidenci zařízení podléhajících pravidelné kontrole – tlakové lahve, hasicí přístroje, apod. K nejčastějším aplikacím patří řízení přístupových práv k objektům, místnostem nebo ukládacím prostorům, např. v podnicích, úřadech, hotelích, sportovních zařízeních, apod.

Identifikace RFID
Moduly pro čtení-zápis

Pro výrobce zařízení je k dispozici řada zástavbových modulů pro využití technologie čipů ve vlastních zařízeních. Jedná se o kompletní elektronické moduly v kompaktním provedení o rozměrech 70×26×12 mm a 35×35×12 mm – pro zástavbu do mobilních dataterminálů, D=50 mm – pro zástavbu do systémů kontroly přístupu.

Moduly pro stacionární aplikace

Pro zástavbu do stacionárních aplikací jsou k dispozici kompletní zástavbové moduly včetně krytování. Elektronické moduly jsou zastavěny do krytů jež lze snadno připevnit k zařízení nebo např. zastavět jako běžný vypínač na stěnu. Tyto moduly zjednodušují zástavbu a šetří čas při instalaci zařízení.

Kompletní mobilní systémy

Kompletní funkční systémy jsou určené pro snímání, přenos a zpracování dat v terénu. Elektronika je zastavěna do mobilních dataterminálů nebo podobných zařízení a jsou maximálně využity možnosti čipových systémů. Kompletní řešení lze upravit na konkrétní potřeby uživatele.

Identifikace RFID