LEINE LINDE ADS Online

ADS Online

ADS Online je nástroj pokročilé diagnostiky, který je přizpůsoben základním podmínkám podpory údržby. Systém analyzuje stav rotačního snímače a varuje před blížící se poruchou dříve, než k ní dojde. Takto může být servis prováděn pouze v případě nutnosti a při naplánovaném dostatku času. Zabrání se tak nepředvídatelným výpadkům a zastavení výrobního procesu.

Rotační snímače jsou často používány ve velkých strojích, jako jsou větrné turbíny nebo papírenské stroje. Představují ústřední prvek pro zpětnou vazbu a celý systém je závislý na jejich funkci. Proto je velmi důležitá jejich spolehlivost za všech okolností. Při používání jsou snímače vystaveny opotřebení a proto musí být v určitém okamžiku nahrazeny. Životnost tohoto dílu je přímo závislá na podmínkách provozu. Teplota, provozní otáčky a vibrace jsou příklady faktorů, které jsou jedinečné pro každou instalaci a které významně ovlivňují životnost snímače. V závislosti na okolním prostředí se tato doba může lišit v rozmezí od několika let po několik desítek let.

Větrné turbíny jsou často obtížně přístupné a v mnoha případech se nachází daleko na moři či v neobydlených místech. Neplánovaný servis je tedy velmi nevýhodný. Vysoké požadavky jsou kladeny také na papírenské stroje které jsou v nepřetržitém provozu a případné nečekané výpadky bývají finančně velmi nákladné. V obou těchto příkladech je účelem provádět údržbu během plánovaných odstávek, kdy je stroj celý kontrolován najednou.

V současné době je software k dispozici v anglické a německé jazykové verzi.


ADS Online Upgrade Unit
, kterou lze získat jako samostatný modul a instalovat ho v pozdější fázi na již běžící snímač řady 800. ADS Online umožňuje získat přehled o nutnosti servisu snímačů ve stroji, takže údržby mohou být plánovány na konkrétní dobu tak, aby se zabránilo zastavení provozu.