Měřicí technika

Snímací doteky Renishaw

Standardní doteky

Standardní doteky

velmi přesné doteky na nejrůznější měřicí aplikace

Diamantové doteky OPTiMUM™

Diamantové doteky OPTiMUM™

vysoká odolnost proti opotřebení


Dotek je součást měřicího systému, který zprostředkovává kontakt mezi součástí a sondou a způsobuje sepnutí v mechanismu sondy. Signál, který je přitom generován, umožňuje zaznamenání souřadnic sejmutého bodu. Typ a rozměr použitého doteku závisí na snímaném prvku. Nejdůležitějšími vlastnostmi jsou maximální tuhost doteku a dokonalá kulovitost hrotu.