Měřicí technika

Tvrdoměry pro kovové materiály

Digitální přenosné

Digitální přenosné

tvrdoměry naleznou užití při testování tvrdosti rozměrnějších součástí či ve výrobním provozu.