Měřicí technika

Tvrdoměry pro kovové materiály

Digitální tvrdoměry přenosné

Digitální tvrdoměry přenosné

tvrdoměry naleznou užití při testování tvrdosti rozměrnějších součástí či ve výrobním provozu.