Čárový kód a identifikace

Mobilní sběr dat Evidence majetku

OFF LINE řešení pro velké, střední i malé firmy a státní organizace.

Hardwarové komponenty

Mobilní dataterminál nebo mobilní snímač s laserovým snímačem čárových kódů nebo snímačem paměťových čipů
• Komunikační modul pro přenos dat
• (Tiskárna pro potisk etiket s čárovými kódy)

Programové vybavení

• Software pro terminál – aplikace „Evidence majetku“ přesně dle Vašeho požadavku
• Software pro PC – komunikační aplikace Wlink32 pro přenos dat mezi terminály a Vašim informačním systémem

Systém umožní odpovědným pracovníkům rychlé a přesné provádění inventarizace majetku bez nutnosti přepisování údajů. Systém je otevřený dalším rozšířením a úpravám.