Měřicí technika

Tvrdoměry

Tvrdost definujeme jako odpor, který klade materiál proti vnikáni cizího tělesa. Na této definici je založen princip měření tvrdoměrů uvedených v této sekci. Měření tvrdosti materiálu nám kromě samotné výsledné hodnoty dosti napoví i o dalších vlastnostech materiálu, jako je pevnost v tahu, obrobitelnost aj. Kromě široce známých tvrdoměrů pro měření tvrdosti kovových materiálů nabízíme i tvrdoměry pro měření tvrdosti plastů a gumy.

Tvrdoměry