Měřicí technika

DeMeet Kalibrace měřicích strojů DeMeet

WHP TECHNIK provádí kalibrační práce na měřicích strojích DeMeet, včetně provedení údržby. Technici jsou zaškolení přímo u výrobce měřicích strojů, společnosti Schut Geometrische Meettechniek bv.
Naše technické vybavení předurčuje precizní provedení kalibrací, seřízení a údržby, zajišťující bezchybné měření a prodloužení životnosti měřicích strojů DeMeet.
Samotným výstupem kalibrace je kalibrační protokol a kalibrační data. Kalibrační data jsou vytvořena z naměřených dat v průběhu kalibrace a následně se importují do ovládajícího software pro stroje DeMeet a tím dojde ke korekci možných nepřesností měření.