Sklonoměry Sklonoměr strojní

Sklonoměr TESA CLINOBEVEL 1 USB

TESA

TESA CLINOBEVEL 1 USB je přenosný strojní sklonoměr, určený pro měření horizontálního a vertikálního sklonu. Při měření lze použít všechny čtyři měřicí strany.
Sklonoměr je dodáván včetně software CLINOSOFT. Při kombinaci dvou sklonoměrů lze použít měřicí funkce (A; B; A+B; A-B) pro porovnávání výsledků měření z jednotlivých přístrojů.

 • Kapacitní měřicí systém s gravitačním kyvadlem.
 • Přesnost dle DIN 2276 T2.
 • Měřicí rozsah: ±45 °.
 • Rozlišení: ≥0,02 mm/m.
 • Maximální povolená odchylka: 2´+1 nejmenší jednotka zvoleného rozsahu.
 • Nejistota přesnosti měření: možnost uložení 21 korekčních hodnot.
 • Měřicí plocha: 4 × 90 °.
 • Materiál: eloxovaný hliník.
 • Datový výstup: RS-485.
 • Krytí: IP65.
 • Rozměr: 100 × 75 × 35 mm.
 • Hmotnost: 0,52 kg.
 • Napájení: 1,5 V, LR 6, AA.
 • Výdrž akumulátoru: ~130 hodin.
 • Funkce: vypnutí po 8 min, uzamčení displeje.
 • Dodáváno včetně kontrolního certifikátu.

Sklonoměr TESA CLINOBEVEL 1 USB

Popis
Měřicí rozsah
Objednací
číslo
 
 
[mm]
  
TESA CLINOBEVEL 1 USB
Software CLINOSOFT a USB kabel je součástí balení.
±45 °
05330203
Volitelné příslušenství pro TESA CLINOBEVEL 1 USB
   
Náhradní baterie LR 6 AA, 1,5 V, 4 ks
 
04768002
Externí spínač s kabelem USB, 2 m
 
05360006
Externí spínač, bezdrátový
 
05360014

Sklonoměr TESA CLINOBEVEL 3

TESA

TESA CLINOBEVEL 3 je přenosný strojní sklonoměr, určený pro měření horizontálního a vertikálního sklonu s možností využití smartphonu jako vzdáleného displeje. Přístroj má tři měřicí plochy, z nichž dvě mají prizmatickou drážku pro měření válcových tvarů. CLINOBEVEL 3 je k dispozici v hliníkovém nebo litinovém provedení a ve dvou různých měřicích rozsazích: ± 1 ° a ± 60 °.

 • Měřicí rozsah: ± 1 °, ± 60 °.
 • Měřicí prizmatické plochy: pro Ø 19 až 108 mm (levá a spodní strana).
 • Materiál: eloxovaný hliník nebo litina s ochranou proti korozi.
 • Datový výstup: USB/RS-485.
 • Rozměr: 150 x 150 x 40 mm.
 • Hmotnost: hliník 1,5 kg, litina 3,45 kg.
 • Napájení: 2x 1,5 V, LR14.
 • Výdrž akumulátoru: až 25 hodin.
 • Dodáváno včetně dvou nastavovacích kolíků pro kalibraci (pro verzi ± 60 °).
 • Dodáváno včetně infračerveného dálkového ovládání (pro verzi ± 1 °).
 • TESA CLINOBEVEL 3 obsahuje bezdrátový vysílač pro spojení se smartphonem s androidem.
 • Rozsah provozních teplot: 0 až 40 °.
 • Rozsah skladovacích teplot: - 20 až 70 °.
 • Uživatelsky nastavitelný displej.
 • Jednotky: DEG, mm/m, "/10", "/12", mRad, mm/REL, "/REL, A ‰, ‰, GON.
 • Možnost nastavení tolerancí se zvukovým upozorněním při překročení limitů.

Sklonoměr TESA CLINOBEVEL 3 5330211

Popis
Provedení
Měřicí
rozsah
Rozlišení
Maximální povolená odchylka
Objednací
číslo
 
  
[mm]
    
TESA CLINOBEVEL 3
Litina
±60 °
0,025 mm/m
nebo 5"
12" + (0,027 % alfa)
05330210
TESA CLINOBEVEL 3
Hliník
±60 °
0,025 mm/m
nebo 5"
12" + (0,027 % alfa)
05330211
TESA CLINOBEVEL 3
Litina
±1 °
0,005 mm/m
nebo 1"
alfa ≤ 0,5 alfatot: 1 % alfa (min. 1 digit)
alfa > 0,5 alfatot: 0,01 (2 | alfa | - 0,5 alfatot)
05330214

alfa = naměřená hodnota; alfatot = celkový měřicí rozsah;

* Na vyžádání je dostupná verze s magnety vsazenými do měřicích ploch pro stabilizaci sklonoměru a zmírnění vnějších vlivů na měření. Tento požadavek specifikujte do poznámky poptávky/objednávky.

 

Sklonoměr TESA Niveltronic

TESA

Přesnost dle DIN 2276 T2.
Měřicí rozsah:

 • I: ±0,75 mm/m,
 • II: ±0,15 mm/m.
Rozlišení:
 • I: 0,05 mm/m,
 • II: 0,01 mm/m.
Přesnost: ±0,005 mm/m+1 % z měřené hodnoty.
Opakovatelnost: 0,001 mm/m.
Napájení: 4 AAA 1,5 V.

 

Sklonoměr TESA Niveltronic 03130063

Model
Rozměry
základen
Objednací
číslo
 
 
[mm]
  
úhlový
200×200
03130060
přímý
150 (200, 250, 500)
03130063
Volitelné základny k podélnému provedení
Rozměry
Materiál
Objednací
číslo
 
[mm]
     
200×50
granit
0316007
250×50
granit
0316008
500×50
granit
0316009

Sklonoměr s mikrometrickým laděním

SCHUT, TESA

Přesnost dle DIN 877.
Podélně prizmatická základna.
Měřicí rozsah 2×180 °.
Rozlišení 1 ' (cca 0,3 mm/m).
Jemné mikrometrické ladění.

Pro rychlé přenastavení lze mikrometrický posuv dočasně odpojit od mechanizmu stiskem tlačítka.

Sklonoměr s mikrometrickým laděním TESA 05331750

 
Výrobce
Prizmatická základna
Objednací číslo
 
  
[mm]
  
Sklonoměr s mikrometrickým laděním
SCHUT
150×30
857.310
Sklonoměr s mikrometrickým laděním
TESA
150×35
05331750

Sklonoměr s noniem

SCHUT, TESA

Přesnost dle výrobních norem.
Úhlová základna s prizmatickou drážkou.
Měřicí rozsah 90 °.
Rozlišení nonia 10 '.
Rozlišení libely 1 '.

Sklonoměr s noniem TESA 05331150

Výrobce
Rozměr
základny
Magnetická
základna
Objednací
číslo
 
 
[mm]
[mm]
  
SCHUT
150×150
857.300
SCHUT
150×150
857.301
TESA
150×150
05331150

Sklonoměr TESA Service Set 2

TESA

Přesnost dle DIN 2276 T2.
Přesnost:
v dolní polovině měřicího rozsahu 1 % z měřeného rozsahu,
v horní polovině měřicího rozsahu 1 % z (2x měřená hodnota - 1/2 měřicího rozsahu).

Pracovní vzdálenosti:
TESA Service Set 2-C - propojení snímacích jednotek s vyhodnocovací jednotkou je řešeno pomocí 2 m kabelů. Maximální vzdálenost Snímacích sond je tedy 4 m.
TESA Service Set 2-W - propojení snímacích jednotek s vyhodnocovací jednotkou je řešeno bezdrátově pomocí sítě WiFi. Maximální vzdálenost snímacích sond je tedy 100 m.

Sklonoměr TESA Service Set 2 05330310

Užití TESA service Set 2-C/2-W
Měření rovinnosti.
Měření vzájemné rovinnosti dvou ploch.
Měření linearity vodících lišt u obráběcích strojů.
Meření pravoúhlosti mezi plochou obráběcího stolu a vertikální osy nástroje.
Kontrola vodorovného pojezdu u horizontálně obráběcích strojů.
Měření pravoúhlosti loží obráběcích strojů, pro horizontální osu je vhodné použít snímač s magnetickou základnou (odstraní se tak nepřesnost vzniklá proměnným tlakem obsluhy).
Meření paralelity pojezdového lože zejména u obráběcích strojů nebo kolejnic jeřábů.
Vyrovnání rozměrnějších obrobků na pracovním stole, čímž se zbaví pnutí.

Model
Rozlišení
Vyhodnocovací
rozsah
Způsob
komunikace
Objednací
číslo
 
 
[µm/m]
[mm/m]
   
2-C
1
±20
kabel
05330304
2-C
5
±100
kabel
05330305
2-W
1
±20
WiFi
05330310
2-W
5
±100
WiFi
05330311

Sklonoměr digitální

SCHUT

Velmi přesný strojní digitální sklonoměr s jemně broušenými měřicími plochami.

Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny přes Bluetooth na zařízeních s operačním systémem Android nebo iOS.

Přesnost podle DIN 2276-2 (0,0015° nebo 0,04 % H (H= naměřená hodnota).
Měřicí rozsah: ±15 °.
Rozlišení: ≥0,02 mm/m.
Jednotky: °, %, mm/m, mm/200, mm/150, inch/ft.
Funkce: ABS/INC.
Funkce podržení hodnoty: Hold.
Barevný displej s podsvícením.
Teplotní kompenzace.
Poloautomatická kalibrace.
Vzdálené zobrazení přes Bluetooth (pro zařízení s Android a iOS).
Jemně broušené měřicí plochy.
Základna s V-drážkou (853.600).
Základna a dvě strany s V-drážkou, čtvrtá strana je plochá (853.651).
Rozměr:

 • 200×47×42 mm (853.600),
 • 150×150×42 mm (853.651).
Hmotnost:
 • 3,4 kg (853.600),
 • 4,4 kg (853.651).
Dodáváno včetně napájecího kabelu.

Sklonoměr digitální 853.651 Schut

 
Měřicí rozsah
Rozlišení
Počet
měřicích ploch
Rozměry
Hmotnost
Objednací
číslo
 
 
[mm]
[mm/m]
 
[mm]
[kg]
  
Sklonoměr digitální
± 15 °
0,02
1
200×47×42
3,4
853.600
Sklonoměr digitální
± 15 °
0,02
4
150×150×42
4,4
853.651