Automatizační prvky

Rotační snímače

Přesná poloha a směr pohybu objektu reprezentuje důležitou informaci v mnoha standardních ale i vysoce specifických průmyslových oborech. Námi nabízený sortiment zahrnuje velké množství inkrementálních i absolutních rotačních snímačů švédské firmy LEINE LINDE a také rotačních snímačů francouzské firmy Radio-Energie.
Tyto mohou být použity v odměřování pohybu NC strojů, zdvihu vysokozdvižných vozíků v automatizovaných skladech, kontrole rychlosti u pohonných jednotek nebo dopravníků, při řízení fází operačního cyklu balicích linek a v celé škále dalších Vámi vyráběných zařízeních.