Měřicí technika

Upínací a středící přípravky

Prizmatické podložky jsou důležitou pomůckou při měření a kontrole dílů proto se nabízí v mnoha variantách. Základní variantou jsou prizmatické kostky podle potřeby doplněné upínacím třmenem. Mohou být vyrobeny z oceli i z granitu. Dalším typem jsou magnetické prizmatické bloky, které umožňují pomocí magnetické síly upnutí jak obrobků (magnetických), tak přichycení k příměrné desce. Pro nastavení měřeného či obráběného dílu pod určitým úhlem jsou ideální nastavitelné prizmatické podložky.

Upínací a středící přípravky