Měřicí technika

Posuvná měřidla a hloubkoměry

Posuvná měřidla patří k základním dílenským měřidlům a mají využití v mnoha oblastech měření. Snadná manipulace s posuvnými měřidly a vysoká variabilita jejich provedení umožňuje přesné, rychlé a efektivní měření vnějších i vnitřních rozměrů, hloubek a výšek. Tato měřicí technika je vyráběna v analogovém, digitálním nebo číselníkovém provedení.

U posuvných měřítek jsou měřicí čelisti uzpůsobeny k různým potřebám měření např. posuvné měřítko s nastavitelnou čelistí, s centračními hroty k měření roztečí otvorů, se zalomenými čelistmi (dovnitř i vně), s malými čelistmi pro měření zápichů v otvorech, speciální měřidla pro měření rozměrů zubů a řadě dalších. Univerzálnost posuvných měřidel zvyšuje i provedení s různými typy výměnných nástavců na čelisti.

Hloubkoměry patří také k nejpoužívanějším dílenským měřidlům. Nabízíme hloubkoměry v provedení přímém, hloubkoměry s nosem k měření osazení, hloubkoměry s jehlou a další. Pro velmi přesná měření hloubek lze použít hloubkoměry s mikrometrickým šroubem.

Posuvná měřidla a hloubkoměry