Měřicí technika

DeMeet #SpolečněToZvládneme

Musíme fungovat + musíme vyrábět + musíme měřit = WHP a 3D CNC stroje DeMeet.

Každá doba si žádá svá řešení, i my jsme zde s variantou, jak tuto dobu společně zvládnout.

Dnešní situace nás může postavit do situace s omezením množstvím pracovní síly (nemoc, karanténa, ...).

Měření na multisenzorových strojích DeMeet je schopno komplexně pokrýt potřeby výrobních či montážních firem s kontrolou jejich vlastní či subdodavatelské produkce.

Váš hlavní operátor připraví měřicí programy s naší plnou podporou formou vzdáleného přístupu.

Měření bude automatizované s minimálním zásahem obsluhy (pouze zakládání dalších dílců na pracovní plochu a spouštění programu).

Programy lze velmi snadno doplnit komentáři hlavního operátora tak, aby následné programy mohly být spouštěny i méně zaškolenými osobami. Poznámky hlavního operátora mohou být jak textové s popisem potřebné interakce obsluhy stroje, tak i grafické (fotky uložení dílce na pracovní ploše, výřez z výkresové dokumentace pro lepší představu). Tyto poznámky lze automaticky aktivovat kdekoliv v těle programu pro konkrétní navedení základní obsluhy.

I v této části se můžete plně spolehnout na naši podporu a součinnost při tvorbě programu pro absolutní usnadnění programování a měření operátorům i obsluze s minimálními znalostmi o stroji.

Veškerá podpora vzdáleným přístupem je zdarma.


3D CNC měřicí stroje DeMeet: 10% sleva

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.

DeMeet-220

DeMeet-220

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.

DeMeet-400

DeMeet-400

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.

 

DeMeet-404

DeMeet-404

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.

 

DeMeet-443

DeMeet-443

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.

 

DeMeet-705

DeMeet-705

Do 30.6.2020 dodáváme 3D měřicí stroje DeMeet s 10% slevou.

Sleva se vztahuje na nákup nového stroje.