Čárový kód a identifikace

Automatizovaný sběr dat

Systém pro automatizovaný sběr dat z externích zařízení.

Systém pro výrobní podniky, sklady, laboratoře, řešící sběr dat z externích zařízení, např. vah, měřicích přístrojů, výrobních linek apod.

Hardwarové komponenty

Mobilní terminál
• Komunikační modul pro přenos dat

Programové vybavení

• Software pro terminál – aplikace „Sběr dat“ přesně dle Vašeho požadavku
• Software pro PC – komunikační aplikace Wlink32 pro přenos dat mezi terminály a PC

Systém umožní automatický sběr údajů bez nutnosti provádění ručních záznamů. Data jsou ukládána do paměti terminálu a mohou být kdykoliv přesunuta do počítače k dalšímu zpracování nebo archivaci.
Systém je otevřený dalším rozšířením a úpravám.