DeMeet Dotekové měření

Standardně je DeMeet Multisenzor vybaven dotekovým snímacím systémem Renishaw se spínací sondou TP20. Použitý modulární snímací systém Renishaw TP20 umožňuje automatickou výměnu doteků při použití výměnného zásobníku Renishaw MCR20, což najde využití zejména při CNC měření dílců s nutností použít vícero různých doteků. K přesnému definování polohy doteku slouží keramická referenční koule, která je dodávaná včetně kalibračního certifikátu.

měřicí sondy s doteky Renishaw


Další možností pro zvýšení univerzálnosti a jednoduchosti měření je použití manuálně indexovatelné hlavice MH20i opět od firmy Renishaw. Hlavice MH20i umožňuje použití spínací sondy TP20, lze tedy využít moduly s různými upínacími silami přesně podle úlohy měření.

manuální indexovatelná hlavice Renishaw MH20i


DeMeet Multisenzor jsou plnohodnotné multisenzorové měřicí systémy.
Oba snímací prvky, dotek i optika jsou stále v činnosti, bez nutnosti mechanického či programového zásahu. Multisenzorové měření taktéž znamená kombinace jednotlivých měřicích metod v jednom programu, s možností jejich vzájemného vyhodnocení.

3D CNC měřicí stroj DeMeet 400 Multisenzor