Čárový kód a identifikace

Tisk etiket a štítků Z mobilních modulů

Řešení pro všechny, kteří nemohou použít počítač např. z důvodů specifických podmínek provozu.

Hardwarové komponenty
Mobilní terminál.
• Komunikační modul pro přenos dat
Tiskárna etiket.

Programové vybavení
• Mobilní terminál má v paměti uložena data umožňující potisk etiket přesně dle Vašeho požadavku. Obsluha zadá číslo etikety a požadovaný počet. Etiketa může obsahovat texty, čárové kódy, obrázky, datum a čas.

Systém umožní jednoduše potiskovat etikety a to bez nutnosti připojení počítače a pořizování programového vybavení.
Systém je otevřený dalším rozšířením a úpravám.