Čárový kód a identifikace

Aplikace pro každého Převod jednotek

Units verze 0.7.0.98

Units jednoduchým způsobem rozloží zvolenou jednotku na základní jednotky SI a potom zpětným způsobem převede na složenou jednotku. Při rozkladu je hodnota násobena výsledným koeficientem rozkladu dvou jednotek.

POZOR toto není aplikace pro profesionální převod jednotek, některé kombinace v systému převodu jednotek jsou dvousmyslné a víme o tom (SI jednotky vs. anglické a staré jednotky).

Aplikace je FREEWARE a je určena pro Windows 95 nebo vyšší.

Spuštěná aplikace Units
Spuštěná aplikace Units

Popis a funkce Units

Celá aplikace je dělená na levou část (vstupní) a pravou část (výstupní).

Nejjednodušší způsob zadání je, že vyberete jednotku v levé část okna popřípadě násobek. V pravé části vyberte výstupní jednotku (jednotku, na kterou požadujete převod) a do levého vstupu hodnota zadejte hodnotu pro převod.
Příklad: 12 h ---> 720 min atd.

Jednotku převodu vytvořit z
Pokud zvolíte Editované bude se aplikace snažit nabízet jednotky, které jsou odpovídající vstupní jednotce. Druhá volba Seznamové bude snaha nabídnout jednotky, které jsou zvolené v levém seznamu jednotek.

Převod na jednotky
Stejné - znamená hledat jednotky se stejným základem SI i stejným mocnitelem
Podobné - znamená hledat jednotky se stejným základem SI
Všechny - zobrazí všechny jednotky seznamu

Zobrazovat vzorce s lomící čárou
Nastaví zobrazování jednotek v SI. Například m.s-1 nebo m/s.

Další možnosti Units

Samozřejmě nemusíte vybírat jednotky jen ze seznamů jednotek (v seznamu jsou jen jednoduché jednotky), ale můžete vstupní a výstupní jednotku zadat ručně.
Například: 20 m/s ---> 72 km/h, 12 kJ.s-1 ---> 16,09 HP

Pokud zadáváte jednotku vidíte pod jednotkou její rozložení na SI a rozdíl, který vzniká při zadání jednotek.
Například: 8 m3 ---> ??? cm2 nelze převést, protože na pravé straně je u jednotky metru o jednu mocninu méně, tzn. správně pak 8 m3 ---> 8000000 cm3

Při ručním zadání jednotek použijte tečku '.' jako krát a lomeno '/' jako lomicí čáru. POZOR, lomicí čára je myšlená jako opravdová lomicí čára tzn. jednotky za lomicí čarou jsou všechny ve jmenovateli.
Pro zadání mocniny použijte čísla a minus '-' pro záporné mocniny.

Samozřejmě, když zadáváte vlastní jednotky a máte nastaveno Jednotku převodu vytvořit z editované jednotky aplikace se snaží v seznamu vyhledat odpovídající složenou jednotku.


Pokud nějaké názvosloví neodpovídá fyzikálním či matematickým výrazům, tak to prosím omluvte nebo napište.


0.7.0.98
- opravená chyba jednotky AU a zpřesnění převodu