Čárový kód a identifikace

Aplikace pro dataterminály

Zakázkový software pro mobilní terminály

Plně programovatelné datové terminály OPTICON, MINEC a Bancolini umožňují uživateli provozovat mnoho aplikací s co největším přínosem pro firmu; zavedením systému se zrychlí prováděné operace, odstraní se manipulace s papírovými dokumenty a minimalizuje se chybovost.
Softwarové vybavení mobilních datových terminálů zajišťujeme na základě požadavků zákazníka. Tvorba budoucího programu vychází z potřeb zákazníka na zefektivnění chodu firmy.
Konkrétní dodávka sestává ze softwaru pro terminály a ze softwaru pro PC. Software v terminálu zajišťuje, aby pověřený pracovník měl možnost bezchybně vykonávat sběr konkrétních dat pouhým přečtením čárového kódu, event. přečtením informace v čipu a zadáním doplňujících informací z klávesnice terminálu. Software vyvinutý pro PC potom zajistí bezproblémový přenos dat do informačního systému a aktualizovaných dat zpět do terminálu. Dalšími možnostmi je vytváření agend, konvertů (soubory textové, dbf, Excel, apod.) záloh a následné spouštění dalších aplikací (tisk apod.) dle přání zákazníka. Výsledkem je funkční kompaktní spojení s informačním systémem firmy.