Absolutní odměřovací systém, funkce pro nastavení tolerančních mezí a zřetelná identifikace správnosti naměřené hodnoty pomocí LED, jsou hlavní znaky této řady digitálních úchylkoměrů. Široký rozsah měření s vysokou přesností, zvýšená ochrana proti prachu a kapalinám a měřicí dotek s keramickou kuličkou předurčuje tuto řadu úchylkoměrů do provozů, kde je požadována vysoká přesnost a spolehlivost měřidel. Volitelné příslušenství navíc usnadňuje proces měření a umožňuje bezdrátový přenos naměřených hodnot do PC, případně i přenos pomocí USB.