TESATRONIC TWIN-T10 je mobilní, zobrazovací a vyhodnocovací jednotka pro induktivní sondy TESA. Díky ochraně IP63 je vhodná pro použití v laboratořích nebo i přímo ve výrobních prostorech. Zadávání požadovaných naměřených parametrů je prováděno přímo přes klávesnici přístroje a urychluje zjednodušuje tak měřicí proces. S použitím induktivních sond TESA získáte přesný a spolehlivý nástroj pro měření rovinnosti a rovnoběžnosti ploch dílce, kolmosti, házivosti a dalších parametrů.

Nyní Vám můžeme dodat tento přístroj za akční cenu 27 160 Kč bez DPH.