Sondy kontaktní JCP1M

JCP1M


JCP1M

Měřicí sondu Renishaw JCP1M lze použít na jakémkoliv manuálně ovládaném stroji (eventuelně lze použít i na standardních CNC strojích). Měřený obrobek (dílec) musí mít vodivý povrch. Při kontaktu s obrobkem se rozsvítí LED diody na sondě. V tomto okamžiku je nutné zaznamenat hodnoty na osách stroje (na displeji, noniusu...) a vypočítejte polohu bodu nebo velikost měřeného rozměru.

JCP1M
Příklady použití sondy JCP1M:


Měření výšky a tloušťky obr. 1 - rozměr doteku sondy není důležitý. Naměřená hodnota odpovídá přímo skutečné výšce (tloušťce).

obr. 1
obr. 1


Měření vnitřního rozměru obr. 2 - k naměřené hodnotě je třeba přičíst průměr doteku sondy (ø6 mm), nebo musí být použita funkce korekce rádiusu nástroje.

obr. 2
obr. 2


Měření vnějšího průměru nebo rozměru obr. 3 - od naměřené hodnoty je třeba odečíst průměr doteku sondy (ø6 mm), nebo musí být použita funkce korekce rádiusu nástroje.

obr. 3
obr. 3


Určení polohy v rovině XY obr. 4 - od naměřených hodnot je třeba odečíst poloměr doteku sondy (ø3 mm), nebo musí být použita funkce korekce rádiusu nástroje.

obr. 4
obr. 4


Vyhledání středu otvoru a změření jejího průměru obr. 5 - nastavit první osu doprostřed mezi body dotyku 1 a 2 (může být použita fce.centrování). Potom nastavit druhou osu doprostřed mezi body dotyku 3 a 4 (opět může být použita fce. centrování).
Pro určení průměru díry je třeba ke vzdálenosti bodu 3 a 4 přičíst průměr doteku sondy (ø6 mm), nebo musí být použita funkce korekce rádiusu nástroje.

obr. 5
obr. 5