Digitálním tloušťkoměrem lze na magnetických nebo nemagnetických podkladech měřit nedestruktivním způsobem povrchové vrstvy jako jsou barva nebo lak, chrom, fólie, smalt apod. až do tloušťky 1,30 mm. Přístroj při měření automaticky vyhodnotí o jaký podklad se jedná a pomocí zabudované univerzální sondy provede rychlé měření. Všechny naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti, mohou se mazat a případně doplňovat dalšími měřeními. Výsledky měření lze pomocí USB kabelu a software přenášet do PC k další statistické analýze. Příslušenstvím přístroje jsou i kalibrační fólie, podkladové destičky a výrobní certifikát.

Digitální tloušťkoměr vrstev Vám nyní můžeme dodat za zvýhodněnou cenu:
909.116, Digitální tloušťkoměr vrstev, á 6 690 CZK.