Měřicí technika

Pravítka, měřítka, úhelníky, váhy a jiná měřidla

Tato část obsahuje měřicí techniku, kterou není možné zahrnout do výše uvedených kategorií.

Pro výrobní podniky dodáváme tloušťkoměry materiálu měřících tloušťku pomocí ultrazvuku. Tloušťkoměry pro měření tloušťky vrstvy nátěru barev a laku umožňují měřit tloušťku na magnetickém i nemagnetickém podkladu.

Digitální hlukoměr umožní uživateli rychlé a jednoduché měření úrovně hladiny zvuků.

Nabídka je doplněna o svinovací metry, digitální svinovací metry, ruční laserové metry Tesa a ruční ultrazvukové metry.