Čárový kód a identifikace

Návrh a potisk etiket BarTender 2019

Stručný přehled verzí BarTender 2019

BarTender 2019 Free Edition (náhrada za Basic)
umožňuje tisk na jakoukoli tiskárnu nainstalovanou v OS Windows, funkce inteligentních šablon Intelligent TemplatesTM, standardní formátování textů, serializace, práce s datumy (i s posunem), možnosti kombinací/řetězení několika proměnných.
Neumožňuje propojení objektů v šabloně s externími zdroji dat (CSV, TXT, XLS, databáze).

BarTender 2019 Professional (licence na počet tiskáren)
hlavní funkce: inteligentní šablony Intelligent TemplatesTM, propojení objektů šablony s externími zdroji dat (CSV, XLS, databáze), jednoduché hledání a volba záznamů pro tisk, kódování RFID štítků a karet.

BarTender 2019 Automation (licence na počet tiskáren)
vše jako Professional, ale navíc: tisk z jakéhokoli OS nebo zařízení, aktivace datovými transakcemi, nebo požadavky z SDK, aktivace také přes webové služby, API nebo TCP/IP pakety. Zabezpečení tiskového prostředí pomocí rolí uživatelů a skupin.
Monitoring stavu tisku v reálném čase, záznamy tiskových úloh a systémových prostředků.

BarTender 2019 Enterprise (licence na počet tiskáren)
vše jako Automation, ale navíc: tisk i z prostředí iOS a Android, integrace systémů SAP a Oracle, centrální systém řízení tisku s možností revizí dokumentů/šablon, podpora digitálních podpisů, atd.