Měřicí technika

Tvrdoměry pro kovové materiály

Digitální přenosné

Digitální přenosné

tvrdoměry naleznou užití při testování tvrdosti rozměrnějších součástí či ve výrobním provozu.

Stacionární

Stacionární

tvrdoměry jsou díky možnosti výměny vnikajících tělísek univerzální zařízení.