Sklonoměry Sklonoměr strojní

Sklonoměr TESA Niveltronic

TESA

Přesnost dle DIN 2276 T2.
Měřicí rozsah:
I: ±0,75 mm/m,
II: ±0,15 mm/m.
Rozlišení:
I: 0,05 mm/m,
II: 0,01 mm/m.
Přesnost: ±0,005 mm/m+1 % z měřené hodnoty.
Opakovatelnost: 0,001 mm/m.
Napájení: 4 AAA 1,5 V.

Sklonoměr TESA Niveltronic 03130063

Model
Rozměry
základen
Objednací
číslo
 
 
[mm]
  
úhlový
200×200
03130060
přímý
150 (200, 250, 500)
03130063
Volitelné základny k podélnému provedení
Rozměry
Materiál
Objednací
číslo
 
[mm]
     
200×50
granit
0316007
250×50
granit
0316008
500×50
granit
0316009

Sklonoměr s mikrometrickým laděním

SCHUT, TESA

Přesnost dle DIN 877.
Podélně prizmatická základna.
Měřicí rozsah 2×180 °.
Rozlišení 1 ' (cca 0,3 mm/m).
Jemné mikrometrické ladění.

Pro rychlé přenastavení lze mikrometrický posuv dočasně odpojit od mechanizmu stiskem tlačítka.

Sklonoměr s mikrometrickým laděním TESA 05331750

Výrobce
Rozměr
základny
Magnetická
základna
Objednací
číslo
 
 
[mm]
[mm]
  
SCHUT
150×30
120×30
857.310
TESA
150x35
05331750
Volitelná základna k produktu SCHUT
Výrobce
Rozměr
základny
Magnetická
základna
Objednací
číslo
 
 
[mm]
[mm]
   
SCHUT
150×30
120×30
857.310

Sklonoměr s noniem

SCHUT, TESA

Přesnost dle výrobních norem.
Úhlová základna s prizmatickou drážkou.
Měřicí rozsah 90 °.
Rozlišení nonia 10 '.
Rozlišení libely 1 '.

Sklonoměr s noniem TESA 05331150

Výrobce
Rozměr
základny
Magnetická
základna
Objednací
číslo
 
 
[mm]
[mm]
  
SCHUT
150×150
857.300
SCHUT
150×150
857.301
TESA
150×150
05331150

Sklonoměr TESA Service Set 2

TESA

Přesnost dle DIN 2276 T2.
Přesnost:
v dolní polovině měřicího rozsahu 1 % z měřeného rozsahu,
v horní polovině měřicího rozsahu 1 % z (2x měřená hodnota - 1/2 měřicího rozsahu).

Pracovní vzdálenosti:
TESA Service Set 2-C - propojení snímacích jednotek s vyhodnocovací jednotkou je řešeno pomocí 2 m kabelů. Maximální vzdálenost Snímacích sond je tedy 4 m.
TESA Service Set 2-W - propojení snímacích jednotek s vyhodnocovací jednotkou je řešeno bezdrátově pomocí sítě WiFi. Maximální vzdálenost snímacích sond je tedy 100 m.

Sklonoměr TESA Service Set 2 05330310

Užití TESA service Set 2-C/2-W
Měření rovinnosti.
Měření vzájemné rovinnosti dvou ploch.
Měření linearity vodících lišt u obráběcích strojů.
Meření pravoúhlosti mezi plochou obráběcího stolu a vertikální osy nástroje.
Kontrola vodorovného pojezdu u horizontálně obráběcích strojů.
Měření pravoúhlosti loží obráběcích strojů, pro horizontální osu je vhodné použít snímač s magnetickou základnou (odstraní se tak nepřesnost vzniklá proměnným tlakem obsluhy).
Meření paralelity pojezdového lože zejména u obráběcích strojů nebo kolejnic jeřábů.
Vyrovnání rozměrnějších obrobků na pracovním stole, čímž se zbaví pnutí.

Model
Rozlišení
Vyhodnocovací
rozsah
Způsob
komunikace
Objednací
číslo
 
 
[µm/m]
[mm/m]
   
2-C
1
±20
kabel
05330304
2-C
5
±100
kabel
05330305
2-W
1
±20
WiFi
05330310
2-W
5
±100
WiFi
05330311