Automatizační prvky

Tachodynama a tachogenerátory

Tachodynamo je analogový stejnosměrný snímač, který je využíván pro měření a řízení rychlosti v průmyslových instalacích s variabilní regulací rychlosti.